de fundering

De fundering voor de benadering van The New Business as Usual wordt gegeven door het drieledige-mens- en wereldbeeld waarin de drie centrale waarden Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap langzaam maar zeker steeds helderder in hun onderlinge dynamiek worden doorzien, waardoor een aantal frontrunners het nu voor elkaar krijgen zichzelf en hun organisaties als een levend organisme te doorschouwen. Met dank aan de baanbrekende filosoof Rudolf Steiner en organisatiedeskundige Bernard Lievegoed. 

ontmoetingen

Naast alle leden uit de Raad van Inspiratie, is The New Business as Usual mede ontstaan door inspiratie van Koos Bakker, Steve Briault, Annemarie Ehrlich, John Hogervorst, Damaris Matthijsen en Thom Thomison.

Boeken

De publicaties van o.a. de volgende auteurs hebben een wezenlijke invloed gehad op de strategie van The New Business as Usual: Lex Bos, Dieter Brüll, John Hogervorst, Frederic Laloux, Bernard Lievegoed, Kate Raworth, Jan Saal, Otto Scharmer en Rudolf Steiner.

Hoe werkt The New Business as Usual…