Hoe kunnen we de zorgsector weer gezond maken? Met gezonde economische en sociale structuren die als vanzelfsprekend dienstbaar zijn aan de zorg!

gezonde structuren voor de zorgsector

Door de volgende drie gebieden naar hun eigen karakter te structureren, komt er doelmatigheid, samenhang en verbondenheid.

onafhankelijk

Expertise kan zich in vrijheid ontwikkelen. Wetenschap is onafhankelijk, artsen/zorgverleners minder geprotocolleerd en de innovatie wordt gediend.

gelijkwaardig

Bestuur, eigendom en financiën van ondernemingen alsook instanties en organisaties borgen gelijkwaardigheid van de mensen. Minder belangenverstrengeling, tevredenere zorgverleners, minder fraude.

wederkerig

De bestaansreden gaat erom op een doelmatige manier te voorzien in een behoefte. De client staat centraal, de zorg is betaalbare en de marktconcentratie neemt af.

GEZONDE STRUCTUREN BINNEN DE zorg-onderneming…

De sleutels en resultant van gezonde structuren binnen zorgorganisaties!

menselijk

Zorgverleners en artsen krijgen ruimte om zich te richten op de kwaliteit van de zorg. Innovatie, communicatie, samenwerking en doeltreffendheid zijn daarbij de meest belangrijke bakens.

eerlijk en transparant

Het juiste fundament van eigenaarschap/eigendom onder de onderneming (steward-ownership).
Een vruchtbare en veilige vorm van horizontale organisatie en universeel leiderschap. De wetmatigheid van transparante circulaire financiën.

dienstbaar

Zet de bestaansreden (Purpose) van de onderneming, kortom de client, centraal. Stakeholder-betrokkenheid is belangrijk en moet op gezonde wijze gestructureerd, zodat het dienstbaar wordt aan de client en de samenwerking.

Wat doen wij?

The New Business as Usual helpt ondernemers, ondernemingen en betrokkene stakeholders met onderstaande activiteiten
Neem contact met ons op of boek direct een kennismaking.

Inspirerend

Inspirerende Samenkomsten voor ondernemers of een Donutscan van de organisatie….

gebalanceerd

Wij fungeren als denk- en sparringpartner om sociaal – en economisch gezonde verhoudingen te ontwikkelen.

doeltreffend

We bieden advies, ook als het gaat om vormgeven van tender- en contract management, en een vruchtbare bodem bieden voor gezonde structuren.


Neem contact met ons op voor meer informatie of boek direct een kennismaking