samenkomst rondom nieuw ondernemerschap

Sluit je aan bij één van onze – reeds geplande – events (zie agenda)!  -of- Geef ons de opdracht een inspirerend event te organiseren voor je medewerkers, zakenpartners en/of relaties! 

thema’s

Kate Raworth vatte het laatst samen: haar boek “Doughnut Economics” die eigenlijk 17 onderwerpen omvat, gaat in de kern om deze thema’s:

  • The Point of Purpose – wat is de bedoeling of de bestaansreden van je onderneming.
  • Het fundament van eigendom en eigenaarschap (en wat is steward-ownership dan eigenlijk?)
  • Universeel leiderschap en het belang van de juiste vorm van bestuur en organisatie.
  • Een verbonden ecosysteem van stakeholders: Van coöperatie naar associatie.
  • De wetmatigheid van financiën.

Over de samenkomst

De “Samenkomst rondom nieuw ondernemerschap” is voor groepsgroottes tussen de 4 en 20 deelnemers, met daarbij: inleiding van het thema, gastspreker/ervaringsdeskundige, eenvoudige biologische maaltijd, een gefaciliteerde dialoog, eventueel vervolgstappen – en terugkoppeling. Een prettig tijdvak hiervoor is van 16:30 tot 21:00. Uiteraard is het geheel af te stemmen met de opdrachtgever.

Wat deelnemers ervan vonden:

Ik voel me zeer vervuld en ‘aangezet’  – Mijn oprechte complimenten. Je bent een top-facilitator wat mij betreft. – Prikkelend en aanzet tot denken. – Jullie zaaien ongelofelijk mooie zaadjes en ik ben heel benieuwd wat er straks gaat opkomen en bloeien – Gisteren mijn verwachtingen overtroffen, dat iedereen daadwerkelijk in het hier en nu aanwezig was en erbij was en participeerde. – Speels en verhalend. – Stof tot overdenken. – Een superavond.