fit-voor-de-21ste-eeuw!

De potentie van je onderneming maximaal ontplooien, haar bestaansreden borgen én gezonde sociale verhoudingen ontwikkelen. Jouw ondernemerschap klaar stomen voor de economie van de 21ste eeuw. Wij helpen je daarbij met deze Fit-for-the-21st-century scan of ook wel de “Donutscan” genoemd!

 Gezond ondernemen

Kate Raworth vat het samen in haar boek “Donuteconomie”: in de kern gaat het om deze thema’s: wat is de bestaansreden (Purpose), hoe zit het Eigendom en het Bestuur in elkaar, hoe gaat de onderneming met Stakeholders om en Finance? Precies deze elementen komen aan bod in onze “scan”!

“If we want business that’s fit for 21st century goals then we need to look at the design of business itself. Be a detective about the companies you love or loathe – how do their purpose, networks, governance, ownership and finance shape what they can do or be in the world?”  ~ Kate Raworth – schrijver van de Donuteconomie

Wat doen we

Vragen die -onder andere- aan bod komen

  • In relatie tot de onderneming: Wat is ons hogere doel, ofwel “het waarom” van de onderneming? Hoe is autoriteit en macht gedistribueerd? Hoe werkt het eigenaarschap (en de daaraan verbonden macht en autoriteit) Zijn de financiën transparant? Welk effect hebben bovengenoemde punten op de (ontwikkeling van) interne stakeholders?
  • In relatie tot de buitenwereld: Is onze bestaansreden aangepast aan de behoeften en problematiek van deze tijd? Is mijn prijs de juiste prijs? Hoe verhouden mijn financiën zich tot de huidige waarde- en geldsystemen? Welke effecten hebben bovengenoemde punten op de externe stakeholders?

Hoe doen we dat

Deze scan wordt opgemaakt over een periode van ongeveer zes weken en beslaat een aantal activiteiten: 

  • Een startgesprek met de eigenaar/aandeelhouders 
  • Gesprekken gedurende 2-4 dagen (afhankelijk van de grootte) binnen de onderneming en gesprekken (evt. ook met klanten).
  • Analyse documentatie, zoals jaarrekening, beleidsstukken, voorbeeld offerte,  e.d.
  • We maken een beschrijving aan de hand van de “5 business principles” van de onderneming, inclusief een impressie waar ruimte is voor ontwikkeling met daarbij mogelijk denkoplossingen. 
  • Een ontmoeting voor de toelichting.

Hoe dan verder

Wat er na deze scan gebeurt bepaald jij als ondernemer of bestuurder aan de hand van de gebleken mogelijkheden. Mocht je gebruik willen maken van de gebleken verbeter-ruimte, dan kunnen we je bijstaan met methodieken (zoals bijv. de Vital Space) en adviezen. Het is aanbevelenswaardig om deze scan met regelmaat (bijv. drie jaren) te herhalen. In de tussenperiode vertegenwoordigen we je organisatie graag naar externe partijen toe, die meer willen weten als het gaat om haar duurzaamheid of hoe je maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Meer weten? Contact ons voor meer informatie door direct een afspraak in te plannen!