ambitie

De potentie van je onderneming maximaal ontplooien, haar bestaansreden borgen én gezonde sociale verhoudingen ontwikkelen.

WAT

We inspireren je ondernemerschap en faciliteren je onderneming met gezonde vormen en structuren. Leidraad: de 5 business design principles. Dit doen we o.a. met “Vital Space”, “Samenkomsten rondom nieuw ondernemerschap”, en door middel van de “Fit-for-the-21st-century-scan”…

thema’s

Purpose, oordeelsvorming, eigendom, eigenaarschap, steward-ownership, purpose-ownership, zelfsturend eigendom, horizontale organisaties, zelf-organisatie, universeel leiderschap, ecosysteem, multi-stakeholder model, stakeholder betrokkenheid, stakeholder financiering, associatief ondernemen, associatieve economie, winstbestemming, sociale context.

Hier lees je wat we je bieden…